`
 

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω όροι χρήσης ορίζουν τη σχέση ανάμεσα στον δικτυακό τόπο studypath.gr και τους χρήστες-επισκέπτες του.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και αν δεν συμφωνείτε παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Ο studypath.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρακάτω όρων χρήσης χωρίς καμμία ειδοποίηση.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών και δημιουργούν τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσά τους. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών αποδέχονται πλήρως το σύνολο των όρων χρήσης του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου με την μορφή που έχουν τη χρονική στιγμή που το χρησιμοποιούν.

Απαγορεύεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή αναδημοσιευθεί το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του.

Οι πληροφορίες που παρέχει το studypath.gr είναι αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου studypath.gr οφείλει:

Ι) να παρέχει αληθή προσωπικά στοιχεία.

ΙΙ) να τα ενημερώνει συνεχώς για τις όποιες αλλαγές προκύπτουν.

ΙΙΙ) να μη χρησιμοποιεί ακατάλληλο, προσβλητικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να βλάψει τρίτο άτομο.

IV) να μη μεταφέρει στο δικτυακό τόπο οποιονδήποτε τύπο κακόβουλου λογισμικού.

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επεμβαίνει στη μορφή και την οργάνωση των πληροφοριών της εγγραφής προκειμένου να εξασφαλίσει την οργανωμένη παρουσίασής της.

β) να αρνηθεί την καταχώρηση της εγγραφής αν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι απαιτήσεις (Ι), (ΙΙ) και (ΙV) που αφορούν τους υποψήφιους χρήστες του συγκεκριμένου site.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr δεν έχει καμμία ευθύνη για την δυσχερή πρόσβαση στις υπηρεσίες του , στη διακοπή πρόσβασης σε αυτόν καθώς και στην πιθανή μετάδοση μέσω αυτού κακόβουλου λογισμικού στα τερματικά των χρηστών και επισκεπτών του.

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος δεν επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους. Άρα δεν μπορεί να εγγυηθεί για την συνέπειά τους καθώς και για την ποιότητα των υπηρεσιών που οι ίδιοι προβάλλουν. Επίσης δεν αναμιγνύεται σε καμμία οικονομική συναλλαγή ανάμεσα στους χρήστες και τους επισκέπτες του και στις πιθανές υποχρεώσεις που να δημιουργούνται εξαιτίας της συναλλαγής σε κρατικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία κάθε μορφής γίνεται με αποκλειστική πρωτοβουλία των χρηστών και των επισκεπτών του studypath.gr χωρίς καμμία παρέμβαση ή προτροπή εκ μέρους του. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει είτε στον χρήστη είτε στον επισκέπτη εξαιτίας της συνεργασίας αυτής.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης διαγραφής του από το περιεχόμενο του studypath.gr. Η διαγραφή πραγματοποιείται με αποστολή εκ μέρους του ενημερωτικού e-mailπρος τον ιδιοκτήτη ο οποίος θα την πραγματοποιήσει εντός ελαχίστων ημερών.

Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα την εγγραφή χρήστη που αποδεδειγμένα παραβιάζει τους όρους εγγραφής που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 

LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr έχει τη δυνατότητα να παρέχει μέσω του περιεχομένου του διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση με τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με πρωτοβουλία και ευθύνη των χρηστών και των επισκεπτών του site.

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr δεν ελέγχει τα συγκεκριμένα sitesκαι δεν έχει καμμία ευθύνη ή ανάμειξη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία δημιουργηθεί στους χρήστες και επισκέπτες του εξαιτίας κακής ποιότητας υπηρεσιών ή μετάδοσης κακόβουλου λογισμικού εκ μέρους τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr τηρεί αυστηρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δεν τα παραχωρεί με κανέναν τρόπο σε τρίτα άτομα.

Το siteσυλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών με σκοπό:

Ι) να προβάλλει ένα μέρος τους για την άρτια ενημέρωση των επισκεπτών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους χρήστες.

ΙΙ) να επικοινωνεί με τους χρήστες σχετικά με πιθανές αλλαγές ή νέες υπηρεσίες εκ μέρους του studypath.gr, καθώς και για ποιοτικότερη συνεργασία ανάμεσα στο συγκεκριμένο siteκαι τον χρήστη.

 

COOKIES

Ο δικτυακός τόπος studypath.gr χρησιμοποιεί cookiesγια την ομαλότερη λειτουργία του και ποιοτικότερη επικοινωνία με τους χρήστες και τους επισκέπτες του.